NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN

NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN

Sự phát triển của các sản phẩm tự nhiên bao gồm thực phẩm và đồ uống tự nhiên (thị trường nguyên liệu thực phẩm), thực phẩm chức năng (thị trường dược phẩm) cũng như các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (thị trường mỹ phẩm) đang hình thành nên một ngành hàng lớn và đa dạng hơn- ngành Nguyên liệu tự nhiên. Các nhà sản xuất Việt Nam có thể hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng nhanh chóng này khi gia tăng được giá trị trong chuỗi sản xuất, ví dụ nâng cao chất lượng sản phẩm, chế biến nguyên liệu thô và thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.