Thông báo miễn trừ trách nhiệm

By -

Thông báo pháp lý

Chương trình xúc tiến thương mại Thụy Sỹ (SIPPO)
298F Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84-24-3843 1750
info@sippo.vn

SIPPO vận hành trang web của tổ chức tại địa chỉ sippo.vn

Đảm bảo nội dung của trang web

Các nội dung trên những trang web này không có tính chất ràng buộc và chỉ nhằm cung cấp thông tin. SIPPO không đảm bảo hoàn toàn tính thực tế, tính chính xác, tính hoàn thiện và chất lượng của thông tin trên các trang web mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo. Những cáo buộc về trách nhiệm của SIPPO do có thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng hoặc do thất bại trong việc sử dụng các thông tin tại đây và/ hoặc bị gây ra do sử dụng các thông tin sai và không đầy đủ về cơ bản sẽ bị bác bỏ khi không có bất kỳ lỗi gì thuộc về SIPPO. Tất cả các thông tin đều có thể thay đổi và không mang tính ràng buộc. SIPPO có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của các trang hoặc toàn bộ mà không cần phải thông báo trước hoặc có thể dừng cung cấp thông tin tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Chuyển tiếp và kết nối

SIPPO kiểm tra các đường kết nối hoặc chuyển tiếp tới các trang web của mình để loại bỏ các nội dung bất hợp pháp, đặc biệt khi được tích hợp vào trang web của chúng tôi. SIPPO không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới thiết kế và nội dung của các trang được kết nối, và không thể đảm bảo trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Nếu SIPPO phát hiện ra bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào trên những kết nối hoặc chuyển tiếp tới trang web của mình, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ những kết nối này. Quy định này cũng được áp dụng cho các đơn vị khác trong các cuốn sách, các diễn đàn trao đổi và danh sách gửi thư do SIPPO thực hiện.

Bản quyền và luật nhãn mác

SIPPO luôn nỗ lực thực hiện nghĩa vụ về bản quyền đối với những hình ảnh, biểu đồ, các đoạn ghi âm, các đoạn video và văn bản được sử dụng trong các thông tin phát hành, cố gắng sử dụng những hình ảnh, biểu đồ, đoạn ghi âm, đoạn video và văn bản thuộc sở hữu của SIPPO hoặc sử dụng những biểu đồ, đoạn ghi âm, đoạn video và văn bản được phép sử dụng công khai. Tất cả thương hiệu và nhãn thương mại được nêu lên trong phạm vi của trang web hoặc được bảo hộ bởi các bên thứ ba đều tuân thủ hoàn toàn theo các điều khoản về luật nhãn mác được áp dụng và luật sở hữu của chủ sở hữu tương ứng. Việc nêu tên các nhãn hiệu thương mại riêng không có nghĩa chúng không được bảo hộ theo quyền lợi của các bên thứ ba.
Bản quyền đối với những nội dung được công bố do SIPPO sở hữu thuộc độc quyền của SIPPO. Việc sao chép, tham khảo, sử dụng các biểu đồ, đoạn ghi âm, đoạn video và văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc ấn phẩm in khác chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của SIPPO.

Bảo vệ dữ liệu

Do trang web cho phép đăng tải các thông tin cá nhân và các dữ liệu kinh doanh (như địa chỉ email, tên và địa chỉ), dữ liệu loại này được người sử dụng cung cấp trên cơ sở tự nguyện.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên các trang web. Cookies là các gói dữ liệu được gửi từ một máy chủ tới máy tính của người dùng và được lưu lại trong máy để nhận diện trong lần sử dụng sau. Máy tính của bạn sẽ gửi các thông tin cookies trong các lần truy cập sau tới trang web và tiếp tục gửi yêu cầu tới máy chủ. Cookies được sử dụng để thể hiện những nội dung phức tạp và động/thường xuyên được cập nhật và để nhận diện ra người sử dụng trong những lần truy cập tiếp sau và nâng cao tính thân thiện với người dùng. Bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn, bạn có thể ngăn chặn việc cài đặt cookies bất kỳ lúc nào hoặc hiển thị cảnh báo trước khi lưu cookies. Bạn cũng có thể quyết định có cho phép cài đặt cookies hay không. Bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần phải chấp nhận cookies. Tuy nhiên, một số khu vực có thể hoạt động kém hoàn hảo nếu bạn từ chối cookies.

Phân tích Google

Trang web này sử dụng công cụ phân tích của Google (Google Analytics), một dịch vụ phân tích web do Tập đoàn Google cung cấp. Google Analytics sử dụng “cookies”, là những đoạn văn bản được đặt trong máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng trang web. Thông tin được cookie tạo lập về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP) sẽ được Google chuyển và lưu trữ trong các máy chủ tại Mỹ. Google sẽ sử dụng thông tin này với mục đích giúp chúng tôi đánh giá việc bạn sử dụng trang web, tổng hợp báo cáo về hoạt động của trang web cho người điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của trang web cũng như việc sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi có yêu cầu về mặt luật pháp hoặc khi bên thứ ba thay mặt Google xử lý thông tin. Google sẽ không tích hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách lựa chọn thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên cần lưu ý rằng nếu vậy có thể bạn sẽ không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web. Với việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn của Google theo cách và với mục đích đã được đề cập ở trên. Nếu bạn không đồng ý việc dữ liệu của bạn sẽ được thu thập, bạn có thể hủy kích hoạt Google Analytics tại địa chỉ Add-on dùng cho trình duyệt: (SIPPO.CH https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Giá trị pháp lý của thông báo miễn trừ trách nhiệm này

Trong trường hợp các phần hoặc các từ riêng lẻ của đoạn văn bản này không, không còn hoặc không hoàn toàn tuân thủ về mặt pháp lý, nội dung và giá trị pháp lý của các phần còn lại của văn bản không bị ảnh hưởng. Phần hết hiệu lực sẽ được các đối tác thỏa thuận diễn giải để đảm bảo mục đích ban đầu tiếp tục lâu nhất có thể.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.