GỖ KỸ THUẬT

Truyền thống lâu đời của Việt Nam từ quá trình sản xuất các sản phẩm gỗ đã giúp Việt Nam phát triển nhanh, trở thành một nhà xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm gỗ công nghiệp.
Gỗ công nghiệp là phân ngành xuất khẩu đang tăng trưởng nhanh ở Việt Nam. SIPPO sẽ đồng hành cùng các hiệp hội, tổ chức thuộc ngành chế biến gỗ tìm ra phương thức để phát huy cơ hội này cho các doanh nghiệp Việt Nam.