DỆT MAY TẠO GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngành dệt may Việt Nam đã trải qua vài thập kỷ với những nỗ lực lớn nhằm tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và chi phí sản xuất cạnh tranh trong khu vực để trở thành một nước xuất khẩu dệt may. Tuy nhiên, dường như Dệt may Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng tối ưu các nguồn lực để gia tăng giá trị cho sản phẩm và tiếp cận khách hàng quốc tế.
SIPPO sẽ khai thác tất cả các cơ hội và làm việc với một số tổ chức, hiệp hội để tạo nên những cơ hội xuất khẩu mới cho ngành Dệt may Việt Nam.