Vietnam

Thảo luận định hướng chiến lược vai trò của hiệp hội trong phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, nội thất và dệt may giá trị gia tăng

Trong 2 ngày 30/9 và 1/10 năm 2019, Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) được Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) tài trợ và tổ chức Helvetas Vietnam triển khai đã tổ chức “Thảo luận định hướng chiến lược vai trò của hiệp hội trong phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, nội thất và dệt may giá trị gia tăng” tại TP. HCM.

Thảo luận định hướng chiến lược vai trò của hiệp hội trong phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, nội thất và dệt may giá trị gia tăng

Trong 2 ngày 30/9 và 1/10 năm 2019, Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) được Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) tài trợ và tổ chức Helvetas Vietnam triển khai đã tổ chức “Thảo luận định hướng chiến lược vai trò của hiệp hội trong phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, nội thất và dệt may giá trị gia tăng” tại TP. HCM. Hội thảo hân hạnh được tiếp đón ông Jonas Grunder đại diện SECO và ông Phạm Lương đại diện tổ chức Helvetas Vietnam, đại diện cơ quan quản lý gồm Cục Công nghiệp và Cục Xúc tiến Thương mại, đại diện các Tổ chức Hiệp hội đang tham gia chương trình. Các Hiệp hội tham gia bao gồm VCCI-HCM, HAWA, BIFA, FPA, VITAS và VIFORES. Tại hội thảo, các đại biểu có cơ hội cập nhật và thảo luận đưa ra ý kiến về tình hình và bối cảnh của hai ngành cùng các thông tin về các đơn vị trong ngành. Đại biểu tham dự hội thảo cũng đưa ra các ý kiến bàn về vai trò của tổ chức hiệp hội, làm sao đưa hiệp hội thành đơn vị đóng vai trò trung tâm trong ngành. SIPPO với sứ mênh thúc đẩy vai trò của các tổ chức hiệp hội, cam kết đồng hành cùng các hiệp hội giúp nâng cao năng lực và kết nối hiệp hội với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.