Vietnam

Cập nhật thị trường sau Covid 19 và kết nối nhà mua hàng Đức

Ngày 28/7/2020, SIPPO cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến cập nhật tình hình thị trường bị ảnh hưởng như thế nào do đại dịch Covid 19 và gặp gỡ các nhà mua hàng để trao đổi thêm thông tin.

Cập nhật thị trường sau Covid 19 và kết nối nhà mua hàng Đức

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.