Bản tin số 1 - Vật liệu mới Glulam & CLT do nhóm công tác nghiên cứu vật liệu gỗ kỹ thuật TWWG

01.04.2020

Việt Nam là nước xuất khẩu lượng lớn dăm gỗ làm giấy và bột giấy. Vậy làm thế nà...

Kick off meeting of The Technical Wood Working Group in Vietnam

12.03.2020

Kick off meeting of The Technical Wood Working Group with 03 BSOs HAWA, BIFA, FP...