Cập nhật thị trường sau Covid 19 và kết nối nhà mua hàng Đức

01.08.2020

Ngày 28/7/2020, SIPPO cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đã tổ chức buổi hội t...

Covid - 19 webinar series : export market outlook and business responses

29.05.2020

SIPPO Vietnam has joined hands with wood and textile BSOs in Vietnam in a series...