Chuyên gia thị trường SIPPO tham gia hội thảo Cơ hội và thách thức sau đại dịch Covid cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

December 3rd, 2021

Hội thảo do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) và Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) tổ chức.

Hội thảo do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) và Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) tổ chức.

Chi tiết: 

https://www.facebook.com/credvn/photos/a.116707893381590/418406749878368/