Cập nhật thị trường sau Covid 19 và kết nối nhà mua hàng Đức

August 1st, 2020

Ngày 28/7/2020, SIPPO cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến cập nhật tình hình thị trường bị ảnh hưởng như thế nào do đại dịch Covid 19 và gặp gỡ các nhà mua hàng để trao đổi thêm thông tin.