Bản tin số 1 - Vật liệu mới Glulam & CLT do nhóm công tác nghiên cứu vật liệu gỗ kỹ thuật TWWG

April 1st, 2020

Việt Nam là nước xuất khẩu lượng lớn dăm gỗ làm giấy và bột giấy. Vậy làm thế nào để gia tăng giá trị xuất khẩu cho các sản phẩm gỗ?

Vật liệu mới có tên gọi Glulam hay CLT có thể là câu trả lời cho ngành sản xuất gỗ ở Việt Nam.

Tháng 3 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh,nhóm công tác vật liệu mới về gỗ (Techinical Wood Working Group - TWWG) được thành lập bởi SIPPO và các hiệp hội ngành gỗ, các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành đã có buổi hội thảo chuyên đề và trao đổi thông tin về loại vật liệu Glulam và CLT. Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên hiệp hội đồng thời chỉ ra các thách thức và cơ hội cho các sản phẩm gỗ kỹ thuật này.

Chi tiết xin mời xem bản tin số 1.