Chuyên gia thị trường SIPPO tham gia hội thảo Cơ hội và thách thức sau đại dịch Covid cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

03.12.2021

Hội thảo do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) phối hợp với Cục Xúc t...

Vietnamese and Indonesian BSOs exchange on SIPPO phase 2 toward sustainability

17.11.2021

On November 17, 2021, SIPPO Vietnam and SIPPO Indonesia organized an online disc...