SIPPO hỗ trợ các BSO tại Hội Chợ Quốc Tế ĐỒ GỖ Và Thủ Công Mỹ Nghệ Việt

06.03.2019

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA-EXPO 2019) là hội chợ...